فرزانه ای که چراغ دلم را روشن کرد

گاهی مثلا گاهی هستند کسایی که با کلامشون توی زمین و آسمون دارند دُر و گوهر پخش میکنند!و هر کی از کنارشون رد میشه بخواد نخواد دست پر برمیگرده و جیب دلش پر میشه از گوهر ِ و نور! اگه با چشمِ گِل میشد ببینیشون خیلی سریع تر از هر جواهری تا حالا هزار بار […]

چمدان

گاهی فقط میخواهی بروی و بروی و بروی، ردِ پاهایت بر کویر مانده،هیچ نشانی از تو نباشد عبور کنی و نمانی در لحظاتی که لحظه نیست گویی حصاری دور گردنت پیچیده ،به گل پیچی می ماند ناگاه رها میشوی،آزادانه بدون هیچ هراسی،دل به جاده می زنی در کویر خیال،و هیچ نیست جز سکوت،جز حضور ،جز […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز