خوانش‌ها

تن و تنهایی /خوانش:زینب جوادی

🔶 تن و تنهایی من همیشه فکر می‌کنم چگونه می‌شود آدم‌ها همدیگر را به راحتی “تنها” می گذارند؟ آخر مگر آدم‌ها فقط مجموعه ای از “تن” ها هستند؟ مگر این آدمها فقط با “تن” شان با تو رابطه کرده‌اند؟ مگر مقدار و اهمیت رابطه‌ها در “تن” ها نهفته است؟ من گاهی، البته فقط گاهی، فکر […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز